Alle nævnte priser i tilbud / prisoverslag er skrevet i danske kroner og er ekskl. moms.

Tegnestueomkostninger, (produktionsklare layouts, digitalfotos, farveprint og evt. databehandling af fremsendt materiale for opgavens løsning) er inkluderet i prisen. Kvaliteten af sådanne materialer er ofte meget svingende, og for at sikre vore kunder det bedste produkt, kan det – i visse tilfælde – kræve nye digitaliseringer eller databehandling. Sådanne ændringer vil kun blive foretaget efter forudgående aftale.

Specifikationskrav vedr. digitalt materiale oplyses på forlangende.

Ophavsret

Alle udkast og filer der er udarbejdet af Infosign.dk ApS, er Infosign.dk ApS ejendom, og må ikke overdrages tredjemand, med henblik på tilbudsgivning og/eller produktion. Logos der er udarbejdet af Infosign.dk ApS, er først kundens ejendom når kunden er debiteret herfor.

Så længe tilbuddet bliver til en ordre, er tilbuddet gratis.

Kundeansvar

Det er kundens ansvar at læse korrektur på fremsendte. Efter godkendelse af tegninger kan Infosign.dk ApS ikke stilles til ansvar for fejl i tal, ordstillinger eller stavemåder.

Ændringer i det fremsendte materiale

Ændringer i de vedlagte udkast eller farveprint i forbindelse med tilbudsgivningen vil medføre tilsvarende prisjusteringer.

Garanti

Infosign.dk ApS giver ét års garanti fra leveringsdato. Dog kan der være kortere garantiperiode på specifikke opgaver afhængig af materialernes egenskaber.

Se i øvrigt i tilbuddet hvilke folietyper vi finder bedst egnet til den specifikke opgave.

Montering på glas

Montering af folie på glas vil altid indebære en risiko for sprængning/revnedannelse, der er ingen der kan forudsige dette, derfor er denne risiko kundens alene og Infosign.dk ApS kan ikke drages økonomisk til ansvar for dette.

Fragt / levering

Al levering sker ab fabrik, og på – en af os valgt – forsendelsesmåde. Vi gør selvfølgeligt alt for at sikre at varen når frem i ubeskadiget stand.

For at undgå fordyrende fragtomkostninger, kan leveringen af visse varer ske direkte fra vore underleverandører. Såfremt ordren indeholder specialleverancer eller hjælpemidler – som er nødvendige for ordrens færdiggørelse – er evt. fragtomkostninger ekskl. i tilbuddet / prisoverslaget. Mindre forsendelser ekspederes til gældende takster.

Forbehold

Infosign.dk ApS tager forbehold for forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser, strejker, lockout, samt omstændigheder som er uden for vor indflydelse, ligesom vi ikke hæfter for driftstab / indirekte tab, der skyldes mangelfulde eller forsinkede varer.

Montering

af skilte, butiksfacader og – eller nedgravning/støbning af skilte – er ekskl. den nævnte pris, hvis ikke andet er skrevet i tilbuddet / prisoverslaget.

Ved nedgravning af skilte anvendes pælebor til udførsel af soklen. Kunden skal selv angive hvor det er sikkert at bore. Skulle vi mod forventning støde på jordkabler, vandledninger, telefonkabler m.m. Vil dette ikke vedrøre Infosign.dk ApS økonomisk, men være kundens ansvar at bringe det brudte tilbage til sin oprindelige stand.

Almindelige jordforhold

Priser på montage af skilte er kalkuleret ud fra almindelige jordforhold. Vi skal derfor altid underrettes inden montagen hvis vi skal montere på eller i betonplader, fliser, asfalt etc. Vi har som standard ikke værktøj i bilerne til at udføre den slags arbejde. Kontakt os venligst for tilbud hvis dette skulle være tilfældet.

Tilslutning af 230 V

Efter opsætning af skilte med lys, samler vi alle ledninger og transformatorer i en samledåse tæt på skiltet. Denne skal tilsluttes 230 V. Kunden står selv for tilslutningen af 230 V, medmindre andet er aftalt.

Reetablering efter montering af nye skilte

Vi ser det som udgangspunkt ikke nødvendigt at reetablere efter montering af nye skilte.Vi anvender lifte alle steder hvor skilte skal placeres højt. Vi har her desværre ikke altid haft mulighed for at besigtige, hvor disse lifte skal placeres for at nå op til skiltene. Derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, at disse lifte alle steder kan placeres på et fast underlag. Skal en lift placeres på et blødt underlag, kan man risikere at dette beskadiges. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at dette forhindres og beslutning om placeringen af disse lifte, vil endeligt blive taget i dialog med jer. Der er derfor ikke indregnet reetablering.

Ansøgninger / tilladelser

til region eller kommune, for indhentning af tilladelser for montering af skiltefacader, opstilling af skilte eller skiltepyloner er alene kundens ansvar.

Gyldighed

Tilbud / prisoverslag er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

Ejendomsret

Infosign.dk ApS forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil det fulde fakturerede beløb er indfriet.

Betaling

Såfremt andet ikke er aftalt er vore betalingsbetingelser 7 dage netto kontant.

Alle ordre under kr. 250,00 ekskl. moms, tillægges et gebyr på kr. 65,00 ekskl. moms.

Ved overskridelse af forfaldsdatoen opkræves rykkergebyr kr. 100,- samt 2% i rente pr. påbegyndt måned.

Skanderborg Januar 2019